Phân loại cột
Ra mắt Trung tâm Điều hành triển khai hóa đơn điện tử

(BTV) Sáng 31/3, Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh đã ra mắt Trung tâm Điều hành triển khai hóa đơn điện tử (HĐĐT), sẵn sàng các điều kiện để triển khai việc áp dụng HĐĐT tại Bắc Ninh từ ngày 01/4 theo Kế hoạch của BCĐ tỉnh.           

Trung tâm Điều hành triển khai áp dụng hóa đơn điện tử tại Cục Thuế Bắc Ninh gồm 18 cán bộ, có nhiệm vụ tham mưu cho BCĐ tỉnh và Tổ thường trực Cục Thuế trong triển khai HĐĐT trên địa bàn; Theo dõi, giám sát hoạt động của hệ thống HĐĐT đảm bảo liên tục, ổn định; Tiếp nhận yêu cầu của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân,…liên quan đến áp dụng HĐĐT, trên cơ sở đó, báo cáo BCĐ tỉnh và Tổ thường trực có hướng xử lý,Hồ sơ công ty hỗ trợ kịp thời, hiệu quả.           Cũng trong sáng nay, Cục Thuế Bắc Ninh đã làm việc với các tổ chức cung cấp dịch vụ về giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế (TVAN). Tại buổi làm việc, các đơn vị đã trình bày giải pháp phần mềm dịch vụ, hạ tầng kỹ thuật và đội ngũ hỗ trợ. Đồng thời, trao đổi cụ thể về phương thức phối hợp giữa công chức Thuế với các tổ chức TVAN trong việc hỗ trợ người nộp thuế đăng ký, tạo lập HĐĐT; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, triển khai HĐĐT trên địa bàn tỉnh.    Phi Trường, Phạm Tiến