Phân loại cột
Nhập khẩu thịt và sản phẩm từ thịt giảm nhẹ sau 5 tháng tăng liên tiếp

Cụ thể, số liệu của Tổng cục Thống kê cho thấy, tháng 7/2023, Việt Nam đã nhập khẩu 60,82 nghìn tấn thịt và sản phẩm từ thịt với trị giá 124,85 triệu USD, giảm 1,1% về lượng và giảm 11,2% về trị giá so với cùng kỳ năm 2022.

 

Lũy kế 7 tháng năm 2023, Việt Nam nhập khẩu 356,4 nghìn tấn thịt và sản phẩm từ thịt, trị giá 723,03 triệu USD, tăng 1,6% về lượng, nhưng giảm 8,4% về trị giá so với cùng kỳ năm 2022.

Cục Xuất nhập khẩu cho biết, trong tháng 7 Việt Nam đã nhập khẩu thịt và sản phẩm từ thịt từ 44 thị trường trên thế giới; trong đó, Ấn Độ, Nga, Brazil, Hoa Kỳ và Hàn Quốc là 5 thị trường nhập khẩu lớn nhất sản phẩm này của Việt Nam.

Đặc biệt, Việt Nam đẩy mạnh nhập khẩu thịt và sản phẩm thịt từ một số thị trường như: Nga, Ba Lan, Australia, Hà Lan, Đan Mạch…, thế nhưng nhập khẩu lại giảm tại Ấn Độ, Hoa Kỳ, Hàn Quốc, Đức, Canada…

Hơn nữa, cơ cấu thị trường cung cấp thịt và sản phẩm thịt cho Việt Nam có sự thay đổi khi lượng nhập khẩu từ Ấn Độ, Brazil, Hàn Quốc có xu hướng giảm; trong khi nhập khẩu từ Nga, Hoa Kỳ, Ba Lan… lại có xu hướng tăng so với cùng kỳ năm 2022.

Cũng theo Cục Xuất nhập khẩu, Việt Nam nhập khẩu chủ yếu là các chủng loại thịt và phụ phẩm ăn được sau giết mổ của gia cầm; phụ phẩm ăn được sau giết mổ của heo,hợp tác trao đổi trâu, bò sống ướp lạnh hoặc đông lạnh; thịt lợn tươi ướp lạnh hoặc đông lạnh; thịt trâu tươi đông lạnh; thịt bò tươi ướp lạnh hoặc đông lạnh…

Trong số đó, nhập khẩu thịt gia cầm, thịt trâu và thịt bò có xu hướng giảm nhưng nhập khẩu thịt lợn và phụ phẩm ăn được sau giết mổ của lợn, trâu, bò sống tiếp tục tăng so với cùng kỳ năm 2022.

Riêng với thịt lợn, tháng 7/2023, Việt Nam nhập khẩu 13,18 nghìn tấn thịt lợn tươi ướp lạnh hoặc đông lạnh với trị giá 35,37 triệu USD, tăng 31,5% về lượng và tăng 63,9% về trị giá so với tháng 7/2022. Giá nhập khẩu thịt lợn trung bình về Việt Nam đạt 2.683 USD/tấn, tăng 24,6% so với tháng 7/2022.

Lũy kế 7 tháng năm 2023, nhập khẩu thịt lợn tươi ướp lạnh hoặc đông lạnh đạt 54,76 nghìn tấn, trị giá 142,61 triệu USD, giảm 1,2% về lượng nhưng tăng 20,8% về trị giá so với cùng kỳ năm 2022.

Tháng 7/2023, Việt Nam nhập khẩu thịt lợn tươi ướp lạnh hoặc đông lạnh từ 21 thị trường; trong đó, chủ yếu được nhập khẩu từ Nga, Brazil, Hoa Kỳ, Đan Mạch, Canada. Đáng lưu ý, trừ Canada, lượng thịt heo nhập khẩu từ các thị trường này đều tăng so với cùng kỳ năm 2022.

Trong 7 tháng năm 2023, cơ cấu thị trường cung cấp thịt lợn cho Việt Nam có sự thay đổi, khi tỷ trọng nhập khẩu từ Nga, Hoa Kỳ tăng; trong khi tỷ trọng nhập khẩu từ Brazil, Đức, Canada, Hà Lan lại giảm./.