Phân loại cột
Tập trung phòng chống, giảm nhẹ thiệt hại do sạt lở đất, lũ quét

Từ đầu tháng 7/2023 đến nay, tại các địa phương trong cả nước, sạt lở đất, bờ sông và lũ quét tiếp tục gây thiệt hại nghiêm trọng về tính mạng, tài sản của nhân dân, nhiều tuyến giao thông, cơ sở hạ tầng bị hư hại.

tin tức Bắc Giang; phòng chống thiên tai; ứng phó thiên tai; công điện

Sạt lở đá do ảnh hưởng mưa lớn kéo dài tại thôn Trúc Tay, xã Vân Trung (Việt Yên) hôm 5/8.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về tập trung phòng, chống, giảm nhẹ thiệt hại do sạt lở đất, bờ sông, bờ biển và lũ quét tại Công điện số 732/CĐ-TTg ngày 8/8/2023, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, TP và thủ trưởng các sở, ngành, cơ quan liên quan tiếp tục thực hiện nghiêm túc Công điện số 01/CĐ-CTUBND ngày 5/7/2023. Nắm chắc tình hình, chủ đồng triển khai các biện pháp cần thiết theo thẩm quyền, bảo đảm kịp thời, hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương để kiểm soát, giảm thiệt hại do sạt lở đất, lũ quét, sạt lở bờ sông.

Trước mắt, Chủ tịch UBND các huyện, TP thực hiện ngay một số giải pháp cấp bách để bảo đảm an toàn cho nhân dân tại khu vực có nguy cơ cao xảy ra sạt lở, lũ quét. Đối với các khu vực đã phát hiện có nguy cơ sạt lở, lũ quét phải kiên quyết di dời người và tài sản ra khỏi khu vực nguy hiểm hoặc có phương án chủ động bảo đảm an toàn tính mạng, hạn chế thiệt hại về tài sản, không để xảy ra tình huống bị động, bất ngờ.

Tổ chức hỗ trợ lương thực, nhu yếu phẩm, chỗ ở theo quy định để ổn định đời sống cho các hộ bị mất nhà do sạt lở, lũ quét hoặc phải di dời để phòng, tránh sạt lở, lũ quét, không để người dân thiếu đói, không có chỗ ở. Tiếp tục tổ chức rà soát kỹ, phát hiện kịp thời các khu vực có nguy cơ xảy ra sạt lở, lũ quét, nhất là các khu vực có dân cư, trường học, công sở, doanh trại, nhà máy…

Chỉ đạo tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người dân nhận biết về dấu hiệu, nguy cơ xảy ra sạt lở, lũ quét để huy động sức mạnh của nhân dân trong việc phát hiện, thông báo các khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ quét; hướng dẫn kỹ năng để người dân chủ động ứng phó khi có sự cố, hạn chế thiệt hại, đặc biệt cần chú ý có hình thức tuyên truyền, hướng dẫn phù hợp, kịp thời đối với người dân ở thôn, bản vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

tin tức Bắc Giang; phòng chống thiên tai; ứng phó thiên tai; công điện

Sạt lở bãi sông Cầu tại thôn Đồng Đạo, xã Hợp Thịnh (Hiệp Hòa).

Về lâu dài, các địa phương kiểm soát chặt chẽ công tác quy hoạch xây dựng và hoạt động xây dựng.

Nghiêm cấm và xử lý nghiêm việc chặt phá rừng. Tổ chức rà soát, thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm, triệt để các trường hợp vi phạm quy định về quản lý sử dụng đất; quản lý, bảo vệ rừng; hoạt động xây dựng; khai thác, tập kết khoáng sản để giảm thiểu nguy cơ rủi ro thiên tai,trung tâm tin tức hạn chế xảy ra sạt lở, lũ quét, ngập úng.

Tổ chức rà soát, chỉ đạo xây dựng dự án, báo cáo cấp thẩm quyền bố trí và huy động nguồn lực để thực hiện các dự án mang tính khoa học, bền vững nhằm phòng, chống sạt lở, chủ động di dời dân cư ra khỏi vùng nguy hiểm do thiên tai.

Chủ tịch UBND các huyện, TP chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh và pháp luật nếu thiếu trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo dẫn tới thiệt hại nghiêm trọng về tính mạng và tài sản của nhân dân.

Sở Giao thông - Vận tải tiếp tục chỉ đạo rà soát, kiểm tra các tuyến giao thông; kịp thời phát hiện khu vực có nguy cơ xảy ra sạt lở, ngập lụt sâu để chủ động có phương án bảo đảm giao thông và an toàn giao thông, đặc biệt là trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ và các trục giao thông chính; phối hợp, hỗ trợ địa phương khắc phục sự cố sạt lở trên các trục giao thông chính.

Sở Công Thương triển khai công tác phòng, chống sạt lở, bảo đảm an toàn đối với lực lượng và công trình thuộc lĩnh vực quản lý của ngành.

Bộ CHQS tỉnh, Công an tỉnh theo dõi chặt chẽ tình hình sự cố, thiên tai, sạt lở; chủ động chỉ đạo, điều phối, hỗ trợ các địa phương triển khai công tác ứng phó, tìm kiếm cứu nạn kịp thời, hiệu quả khi có tình huống theo đề nghị của địa phương.

Sở Thông tin và Truyền thông, Đài PT-TH tỉnh, Báo Bắc Giang và các cơ quan thông tấn báo chí trung ương đóng trên địa bàn tỉnh tăng cường tuyên truyền phổ biến kiến thức, hướng dẫn kỹ năng nhận biết, ứng phó cho người dân, giảm thiểu thiệt hại do sạt lở.

Các sở, ban, ngành chủ động nắm tình hình, chỉ đạo, triển khai xử lý, khắc phục tình trạng sạt lở theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được giao; kịp thời báo cáo, đề xuất cấp có thẩm quyền chỉ đạo xử lý đối với những vấn đề vượt thẩm quyền.

Sở Nông nghiệp và PTNT chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các địa phương triển khai công tác bảo đảm an toàn công trình hồ đập thủy lợi, hệ thống đê điều, nhất là các hồ đập xung yếu và các trọng điểm, xung yếu về đê điều, không để xảy ra sự cố bất ngờ.

Chỉ đạo, đôn đốc các địa phương triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống, khắc phục sạt lở, bảo đảm an toàn tính mạng, ổn định cuộc sống cho người dân. Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan liên quan tăng cường phổ biến kiến thức, hướng dẫn người dân nhận biết nguy cơ, dấu hiệu có thể xảy ra sạt lở, lũ quét, kỹ năng ứng phó để chủ động sơ tán, di dời trước khi xảy ra sự cố, giảm tối đa thiệt hại.

Văn phòng thường trực Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh tiếp tục theo dõi chặt chẽ tình hình thiên tai, chủ động kiểm tra, đôn đốc các địa phương triển khai công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao; kịp thời báo cáo, đề xuất Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh chỉ đạo những nội dung vượt thẩm quyền và báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh những vấn đề vướng mắc, khó khăn trong quá trình thực hiện.

 

TS