Phân loại cột
Huyện Lương Tài và huyện Quế Võ tổ chức Hội nghị BCH Đảng bộ

(BTV) BCH Đảng bộ huyện Lương Tài và huyện Quế Võ vừa tổ chức Hội nghị nhằm đánh giá kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ trong quý I/2022, bàn giải pháp nhiệm vụ thời gian tiếp theo.

dang_bo_luong_tai

Hội nghị lần thứ VIII, BCH Đảng bộ huyện Lương Tài

* Đối với huyện Lương Tài. Trong quý I/2022, dưới sự lãnh đạo chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, cùng sự vào cuộc của các cấp ủy, chính quyền nên việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị trên địa bàn huyện đạt nhiều kết quả quan trọng. Công tác xây dựng Đảng tiếp tục được củng cố, hoạt động của chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội chuyển biến tích cực. Công tác an sinh xã hội, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được đảm bảo, đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân được cải thiện.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới,trung tâm tin tức huyện tiếp tục đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp, triển khai các mô hình chăn nuôi; Tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống dịch COVID-19, đảm bảo linh hoạt theo hướng dẫn của Trung ương và của tỉnh./. 

hoi_nghi_que_vo

Hội nghị lần thứ IX, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Quế Võ

* Tại hội nghị lần thứ IX, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Quế Võ đã thảo luận và cho ý kiến đánh giá về các nội dung công việc Ban Thường vụ Huyện uỷ giải quyết quý I; Kết quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng, hoạt động của Uỷ ban Kiểm tra các cấp quý I, nhiệm vụ quý II; Kết quả thực hiện Kết luận của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Sơ kết 05 năm thực hiện Nghị của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về “Công tác dân số trong tình hình mới”; Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết về “Phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; Kế hoạch tiếp tục thực hiện Đề án “Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác dân vận, góp phần tạo sự thống nhất, đồng thuận xã hội giai đoạn 2021- 2025”; và một số nội dung quan trọng khác.

Trung tâm VHTT&TT huyện Lương Tài và Quế Võ