Phân loại cột
Tập trung tổ chức tốt đại hội công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở

Với phương châm “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển”, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của cấp ủy cùng cấp và Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh, các công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở trên địa bàn tỉnh đang tiến hành tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2023-2028 bảo đảm theo đúng quy định, tiến độ, kế hoạch đã đề ra.

Cuối tháng 6 vừa qua, LĐLĐ huyện Lý Nhân đã tổ chức thành công Đại hội Công đoàn huyện lần thứ X, nhiệm kỳ 2023-2028 với sự tham dự của 160 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 6.000 đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động toàn huyện. Chủ tịch LĐLĐ huyện Đào Trọng Vương chia sẻ: Việc sớm tổ chức thành công đại hội công đoàn cấp cơ sở là một trong những tiền đề quan trọng để LĐLĐ huyện chuẩn bị tốt đại hội công đoàn huyện. Đại hội cấp cơ sở và cấp huyện có nhiều thuận lợi, đó là nhờ sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tạo mọi điều kiện của cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. LĐLĐ huyện đã quán triệt, triển khai các văn bản chỉ đạo về công tác chuẩn bị, công tác tổ chức đại hội công đoàn huyện trong toàn hệ thống, làm tốt công tác quy hoạch nhân sự để trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt. Thành lập các tiểu ban để đảm nhiệm từng phần công việc của đại hội, phân công cụ thể cho từng thành viên theo từng mảng việc về nhân sự, tổ chức, nội dung, tuyên truyền, nhất là xây dựng kịch bản chi tiết chương trình đại hội.

Với sự chuẩn bị chu đáo và toàn diện về mọi mặt, từ trang trí khánh tiết đến xây dựng báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm của ban chấp hành, định hướng nội dung tham luận, làm tốt công tác truyền thông trước, trong và sau đại hội, Đại hội Công đoàn huyện Lý Nhân lần thứ X, nhiệm kỳ 2023-2028 đã diễn ra trang trọng, nêu cao tinh thần đoàn kết, tập trung dân chủ, bầu ban chấp hành khóa mới nhiệm kỳ 2023 - 2028 và bầu đoàn đại biểu dự đại hội công đoàn cấp trên là những người có đủ năng lực, uy tín, phẩm chất đạo đức.

Thống kê của LĐLĐ tỉnh, đến cuối tháng 6/2023, có 6/11 công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, gồm LĐLĐ các huyện Kim Bảng, Lý Nhân, Bình Lục và công đoàn các ngành giáo dục,tuyển dụng nhân tài y tế, xây dựng đã hoàn thành đại hội nhiệm kỳ 2023-2028. 5 đơn vị còn lại, gồm: LĐLĐ huyện Thanh Liêm, thị xã Duy Tiên và TP Phủ Lý, Công đoàn Viên chức tỉnh, Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh sẽ hoàn thành đại hội trong tháng 7/2023.

Tập trung tổ chức tốt đại hội công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Công đoàn ngành y tế khóa VI, nhiệm kỳ 2023-2028. Ảnh: Lê Yến

Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Phạm Thị Thu Giang khẳng định: Đại hội công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở là bước quan trọng để tổ chức đại hội công đoàn tỉnh, vì vậy LĐLĐ tỉnh tập trung chỉ đạo sát sao từng đơn vị để bảo đảm chất lượng, tiến độ theo đúng kế hoạch đề ra. LĐLĐ tỉnh chỉ đạo các đơn vị chuẩn bị tốt văn kiện đại hội, công tác bầu cử, nhân sự, bảo đảm đại hội được diễn ra trang trọng. Đánh giá về công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội của các đơn vị đã hoàn thành, LĐLĐ tỉnh ghi nhận và đánh giá cao công tác chuẩn bị, sự chuyên nghiệp trong công tác điều hành, tổ chức, phục vụ tại đại hội; quá trình tổ chức đại hội đã bám sát kịch bản, bảo đảm thời gian theo dự kiến, hoàn thành tốt các nội dung đề ra. Công tác nhân sự được chuẩn bị chặt chẽ, khách quan, dân chủ, đúng quy trình, bảo đảm cơ cấu, số lượng hợp lý; bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2023-2028 được thực hiện đúng nguyên tắc. Đại hội đã phát huy được tinh thần đoàn kết, dân chủ và nhận được sự đồng thuận cao của đông đảo đoàn viên, người lao động.

Đại hội Công đoàn Viên chức (CĐVC) tỉnh sẽ diễn ra vào ngày 19-20/7 tại Trường Chính trị tỉnh và đến thời điểm hiện tại, công tác chuẩn bị đại hội đã cơ bản hoàn tất. Phó Chủ tịch CĐVC tỉnh Nguyễn Thị Hường cho biết: Đại hội CĐVC tỉnh là sự kiện chính trị có ý nghĩa quan trọng nên công tác chuẩn bị được thực hiện rất kỹ lưỡng. Các nội dung về báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm của ban chấp hành, dự thảo nghị quyết đại hội, chương trình, kịch bản điều hành… đã được xây dựng chi tiết. Đề án nhân sự được xây dựng đúng quy trình, bảo đảm về tiêu chuẩn, số lượng và cơ cấu, có tính kế thừa và phát triển. Các hoạt động tuyên truyền được đẩy mạnh.

Với sự chỉ đạo sát sao của cấp ủy cùng cấp, của Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh và có sự thống nhất, đồng bộ trong quá trình chuẩn bị, tin tưởng rằng đại hội các công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở của các đơn vị còn lại sẽ thành công tốt đẹp, thực sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, là ngày hội của cán bộ, đoàn viên và tổ chức công đoàn. Đây chính là điều kiện quan trọng để Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2023-2028, dự kiến tổ chức vào trung tuần tháng 10/2023 diễn ra thành công.

Hoàng Hải